Boendeinformation

Välkommen till Frejgatan 56 och till oss i BRF Valkyrian 4!

Information från föreningen
All information från föreningen går ut via e-post. Meddela därför de e-postadresser som ska läggas till föreningens adresslista snarast till valkyrian4@gmail.com.

Förvaltning
All skötsel av fastigheten utförs av föreningens styrelse. Om ni har synpunkter på fastighetens förvaltning, medlems- eller hyresgästärenden kontaktar ni i första hand styrelsen per e-post valkyrian4@gmail.com. Fel i fastigheten anmäls också till föreningens e-post.

Hem och Fastighet sköter föreningens ekonomi och avgiften betalas enligt de avier som skickas ut. Obetalda avgifter skickas till Kronofogden.

Portkoden
Portkoden fungerar dygnet runt.

Tvättstuga:
Finns i källaren. Onlinebokning finns för tvättider.

Förråd:
Källarförråd
Cykelförråd
Barnvagnsförråd

Namnskyltar
Ni är själva ansvariga för att ert namn anslås på den namnskylt som finns i gathusets entré. Skruva loss relevant skylt och lämna in till Elitskylt, Västmannagatan 57. Fakturan för éntreskylten skickas till

Brf Valkyrian 4
Hem och Fastighet 8380
Levfakt FE-258
105 69 Stockholm

Elitskylt kan även hjälpa till med dörrskylten. Medlemmen står för den kostnaden. Samma typsnitt ska användas för ett enhetligt utseende på dörrskyltarna i föreningen.

Renovering
Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändringar, ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion.

Huvudkran för avstängning av vatten
Huvudkranen sitter tyvärr till vänster nedanför trappan i den uthyrda källarlokalen. Skulle en akut vattenläcka uppstå när källarlokalen är låst har föreningen reservnycklar i ett nyckelskåp i barnvagnsrummet. Styrelsen har koden till nyckelskåpet och telefonnummer till styrelsen sitter därför på en lapp bredvid nyckelskåpet.

Garage eller parkeringsplats:
Finns inte. Ansökan om boendeparkeringstillstånd görs hos Stockholms stad.

Skötsel och städdagar:
Varje vår och höst kallas samtliga bostadsrättshavare till en separat städdag av innergården och husets allmänna utrymmen.

Trivselregler och stadgar

Om ni undrar över något är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen via föreningens e-post valkyrian4@gmail.com. Slutligen hoppas vi att ni ska trivas i föreningen och i er lägenhet!

The year before, however, paper writing services the court blocked the execution of a 15-year-old on grounds it would violate the constitution’s prohibition against cruel and unusual punishment